Geschiedenis van de westerse Opera

In Florence, eind 17e eeuw, kwamen vooraanstaande intellectuelen bij elkaar in de ‘Camerata Fiorentina’ om met elkaar van gedachten te wisselen over hoe de muziek in de oudheid zou hebben geklonken. Op hun zoektocht kwamen ze bij het antieke Griekse theater en maakten vervolgens een vergissing door ervan uit te gaan dat de gehele Griekse tragedie werd gezongen. De dramatische kunstvorm die daaruit ontstond was de ‘opera in musica’ en sindsdien heeft dit genre een geheel eigen plaats ingenomen in de westerse muziekwereld. In deze cursus gaan we nader in op de verschillende elementen waaruit de opera is opgebouwd en op de ontwikkeling die zij sindsdien heeft doorgemaakt.

Aspecten die o.a. behandeld worden:
• Ingrediënten waaruit de opera is opgebouwd: commedia dell’arte,intermedi, carnavalsmuziek, concerti delle donne;
• Rol van regisseur, vormgever, librettist en de relatie van opera met andere kunst vormen (schilderkunst, ballet);
• Kenmerken van de Franse, Italiaanse, Engelse, Duitse en Russische opera;
• Operaoorlog in Parijs midden 18e eeuw en de rol van Rousseau en Gluck;
• Verisme (o.a. Bizet, Mascagni, Puccini);
• Invloed van oriëntalisme;
• Opera als ‘Gesamtkunstwerk’(Wagner).

Danielle de Niese in ‘Giulio Cesare’ – Händel

Aan de hand van relevante muziek- en beeldfragmenten uit belangrijke opera’s worden genoemde aspecten in een breed perspectief behandeld. Voor zover mogelijk wordt bij de behandeling van specifieke opera’s rekening gehouden met het actuele operaprogramma van bioscopen of het Muziektheater Amsterdam. De operacursus bestaat uit twee delen. Het eerste deel behandelt in 16 lessen de periode t/m Verdi. Het tweede deel pakt de draad op en behandelt in 16 lessen de periode vanaf Wagner t/m heden.

Maar welke rol speelt muziek nu, in onze cultuur? Zonder pasklare antwoorden te geven, proberen we daar in deze cursus meer inzicht in te krijgen. Deze cursus is bedoeld als basis, een ‘kapstok’ waar vervolgcursussen extra invulling aan kunnen geven.

Die Zauberflöte’ – Mozart. Regie David Hockney

Norma’ – Bellini. Regie: Robert Wilson

Cursusduur: 16 lessen van 2 uur

Cursusprijs: € 320,-

Lestijd: De lestijd wordt in overleg met de cursisten vastgesteld. Gemiste lessen kunnen – indien mogelijk – in een parallelgroep worden ingehaald.

Orlando Palladino’ – Haydn. Regie Kamel Ouali

Don Carlo’ – Verdi. Regie Willy Decker