Grote lijnen in de Westerse muziekgeschiedenis

Deze cursus geeft een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in de westerse muziekgeschiedenis. Opvallende stijlkenmerken worden aan de hand van bekende en minder bekende muziekvoorbeelden toegelicht. Centraal staat daarbij de vraag: waarom, ofwel met welk doel, maakten mensen muziek? Hoewel we niet weten hoe de muziek bij de Egyptenaren en de Grieken heeft geklonken, weten we wel iets over de functie van muziek in deze culturen. Bij de Egyptenaren werd muziek gebruikt ter ondersteuning van magisch-rituele dansen; voor de Grieken vormde muziek een belangrijk aspect in de opvoeding. De Griekse gedachte dat muziek gekoppeld was aan de harmonie van het universum (‘harmonie der sferen’) is de basis geweest voor de muzikale ontwikkelingen tot en met de Barok.

Onder invloed van de Verlichting ontstond er tijdens de 18e eeuw een verschuiving in het denken over muziek, van ‘godsgeschenk’ naar luxe-artikel ten behoeve van het individuele welzijn. Belangrijke inspiratiebron werd naast de natuur o.a. de volksmuziek die bijvoorbeeld leidde tot de bloei van verschillende nationale stijlen in de 19e eeuw. De 20e eeuw kenmerkt zich door een naast elkaar bestaan van verschillende stromingen waarbij het experiment een belangrijke rol speelt.

Maar welke rol speelt muziek nu, in onze cultuur? Zonder pasklare antwoorden te geven, proberen we daar in deze cursus meer inzicht in te krijgen. Deze cursus is bedoeld als basis, een ‘kapstok’ waar vervolgcursussen extra invulling aan kunnen geven.

Cursusduur: 16 lessen van 2 uur

Cursusprijs: € 320,-

Lestijd: De lestijd wordt in overleg met de cursisten vastgesteld. Gemiste lessen kunnen – indien mogelijk – in een parallelgroep worden ingehaald.