Wenen rond 1900

Wenen rond 1900: de stad van de Weense wals, maar ook de stad van grote politieke onrust. De ondergang eind 19e eeuw van de liberale beweging leidde tot cultuurvijandige massabewegingen waarin antisemitisme en nationalisme voorop stonden. Het leek alsof de maatschappelijke vooruitgang van midden 19e eeuw tot een einde was gekomen. Rond 1900 waren de helden van de hogere middenklasse niet de politici, maar de kunstenaars en de kunstcritici.

De kunstwereld werd een plaats om te schuilen voor de politieke werkelijkheid die steeds dreigender werd. Wenen vormde rond 1900 een culturele smeltkroes waarin kunstenaars en intellectuelen elkaar wederzijds beïnvloedden. Componisten (Mahler, Strauss, Zemlinsky), schilders (Klimt, Kokoschka, Schiele), schrijvers (Hofmannsthal), architecten (Loos, Wagner), psycho-analytici (Freud) en keizer Franz Joseph speelden een cruciale rol. Wat betreft de muziek ligt de nadruk vooral op Gustav Mahler en Richard Strauss. Mahler, die in zijn eigen tijd niet altijd gewaardeerd werd, maar sinds de jaren ’60 van de vorige eeuw weer volop in de belangstelling staat. En terecht! Zijn muziek is zowel somber als hoopgevend. Grote stemmingswisselingen klinken in vrolijke walsen, volksmuziek en treurmarsen.

Invloeden van zijn leermeester Bruckner, maar ook van componisten die hij bewonderde zoals Brahms en Wagner zijn terug te vinden in de liederencycli en symfonieën van Gustav Mahler. Richard Strauss, die al snel veel succes had als componist, maar door zijn rol in het nazi-tijdperk op latere leeftijd veel kritiek kreeg. Was dat terecht? De nadruk in deze cursus zal zeker liggen op Mahler en Strauss, maar hun muzikale ontwikkeling kan niet los gezien worden van de maatschappelijke onrust die in Europa en met name in Wenen overal merkbaar was.

wenenfoto1

Cursusduur: 16 lessen van 2 uur

Cursusprijs: € 320,-

Lestijd: De lestijd wordt in overleg met de cursisten vastgesteld. Gemiste lessen kunnen – indien mogelijk – in een parallelgroep worden ingehaald.