Vrouwelijke componisten

In de muziekgeschiedenis lijkt het of alleen mannen hebben gecomponeerd. Sinds het eerste International Congress on Women in Music in New York 1980, is er internationaal veel onderzoek gedaan naar de plaats van de vrouw in de muziek. Ruim twee decennia later is het duidelijk dat al vanaf Hildegard von Bingen (12e eeuw) vrouwen veel prachtige muziek hebben gecomponeerd. Vaak waren het de dochters (Imogen Holst), zusters (Fanny Mendelssohn) of echtgenotes (Clara Schumann) van componisten die het gelukte hun werk uitgevoerd en uitgegeven te krijgen. Ook enkele welgestelde dames als Belle van Zuylen hebben tenminste een deel van hun composities voor het nageslacht kunnen bewaren. Minder gefortuneerde vrouwelijke componisten hebben vaak geprobeerd onder mannelijk pseudoniem te publiceren.

 

Hoewel zeer veel composities verloren zijn gegaan, wordt uit onderzoek steeds duidelijker hoe groot en interessant de invloed van vrouwelijke componisten op het muziekleven door de eeuwen heen is geweest. In deze cursus komen verschillende aspecten aan de orde die een rol hebben gespeeld in het leven en werken van vrouwelijke componisten, zoals de relatie met mannelijke componisten, uitgevers, programmeurs, musici, de sociale omstandigheden en het noodgedwongen schrijven voor kleine bezetting. Vrouwelijke componisten vanaf de Middeleeuwen tot heden worden in hun sociale context besproken, beluisterd en becommentarieerd met als enig criterium de kwaliteit van hun muziek.

Componisten die zullen worden besproken zijn o.a.:
Cathy Berberian, Hildegard von Bingen, Henriëtte Bosmans, Nadia & Lili Boulanger, Francesca Caccini, Cécile Chaminade, Sofiya Gubaydulina, Elisabeth Jacquet de la Guerre, Fanny Mendelssohn, Pauline Oliveros, Clara Schumann, Barbara Strozzi en Germaine Tailleferre.

Cursusduur: 16 lessen van 2 uur

Cursusprijs: € 320,-

Lestijd: De lestijd wordt in overleg met de cursisten vastgesteld. Gemiste lessen kunnen – indien mogelijk – in een parallelgroep worden ingehaald.

Germaine Tailleferre

Germaine Tailleferre