Geschiedenis van de Russische muziek

De Russische muziek is tot begin 18e eeuw (Peter de Grote) vrijwel verstoken gebleven van invloeden uit het Westen. De Russische kunstmuziek baseerde zich vooral op volksliederen en muziek uit het Oosten. In tegenstelling tot de westerse muziek is er in Rusland tot midden 19e eeuw bovendien nog geen sprake van een echt openbaar muziekleven. Muziek was slechts een aristocratisch tijdverdrijf waarmee men aan het hof zijn rijkdom kon tonen. In dat licht is het te begrijpen dat juist de kostbare opera in het rijke St.Petersburg heel populair was. Die situatie veranderde midden 19e eeuw onder invloed van de politiek.

Onderwerpen die in deze cursus aan de orde komen zijn o.a. Glinka, die met zijn uitspraak “Het volk componeert en de vakman arrangeert slechts” aangaf zijn inspiratie te vinden in de Russische volksmuziek. De kenmerken en de oorsprong van de Russische volksmuziek. De onafhankelijke positie van hofcomponist Tsjaikowsky, zijn relatie tot het ‘Machtige Hoopje’ en het stempel dat hij drukte op de Russische kerkmuziek. De invloed van de Russische taal op het werk van Moesorgski. De excentrieke Skrjabin, die met zijn muziek de wereld wilde transformeren omdat volgens hem alleen muziek de kracht bezit Gods schepping te voltooien. De invloed van het ballet (Diaghilev) op Strawinsky en Prokofiev.

De emigranten-gemeenschap van componisten en musici die ontstond na de revolutie van 1917. De invloed van Stalin op het werk van o.a. Prokofjev, Shostakovich en Chatsjatoerjan. Het ontstaan van een ‘sovjetmusicologie’ begin jaren ‘20 en de strijd tussen componisten onderling over de nieuwe koers van de muziek. Shostakovich , die als enige sovjetcomponist in staat is geweest ook internationaal door te breken. De visie op zijn werk en zijn rol in het Russische muziekleven, die tot op de dag van vandaag bron zijn van discussie onder musicologen. Ook hedendaagse componisten als Schnittke, Pärt en Goebajdoelina worden besproken. Aan de hand van veel bekende en minder bekende muziekvoorbeelden krijgt u een beeld van de boeiende Russische muziekgeschiedenis.

Sergej Prokofiev

Sergej Prokofiev

Cursusduur: 16 lessen van 2 uur

Cursusprijs: € 320,-

Lestijd: De lestijd wordt in overleg met de cursisten vastgesteld. Gemiste lessen kunnen – indien mogelijk – in een parallelgroep worden ingehaald.